สสจ บึงกาฬ
BMS
LTC
DATACENTER
HDC
cockpit
ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เม.ย. 62  28/62 : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561
2 เม.ย. 62  27/62 : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 2562
2 เม.ย. 62  26/62 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 รพ.โซ่พิสัย
2 เม.ย. 62  25/62 : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562
1 เม.ย. 62  23/62 : แผนปฏิบัติงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 เม.ย. 62  22/62 : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุุคลากรเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ปี2562
1 เม.ย. 62  21/62 : แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย ปี2562
1 เม.ย. 62  20/62 : การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข
1 เม.ย. 62  19/62 : การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย
1 เม.ย. 62  18/62 : แผนยุทธศาสตรืเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย ปี 2560-2564
25 มี.ค. 62  5/62 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. 62  4/62 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
24 ธ.ค. 61  38/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
20 พ.ย. 61  36/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
7 พ.ย. 61  33/61 : ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางคลินิกด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ-จำนวน-18-รายการ
11 ต.ค. 61  32/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561
18 ก.ย. 61  31/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
24 ก.ค. 61  30/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561
13 มิ.ย. 61  22/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
21 พ.ค. 61  21/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
นายเทพฤทธิ์ ไชยโกวิท
ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
ลิงค์ Banner
คลังv2
งานยุทธ สสจ
ptt
gis
pap_pcu
ศูนย์ข้อมูลวัณโรค
sarabun
confer
saraly
oppp
r506
r506das
thcc
pt
ic
inpatient
or
outpatient
erpatient
เว็บหน่วยงาน
moph
r8way
nhso
สนย
กองบริหารการสาธารณสุข
ศสม

Copyright@2015 bkn.moph
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.016 วินาที
ขึ้นด้านบน