สสจ บึงกาฬ
BMS
LTC
DATACENTER
HDC
cockpit
ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ม.ค. 62  3/62 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
2 ม.ค. 62  2/62 : รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลโซ่พิสัย
2 ม.ค. 62  1/62 : ขออนุมัติเผยแพร่กระบวนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ธ.ค. 61  39/61 : แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลโซ่พิสัย ปีงบประมาณ 2562
2 ก.ค. 61  29/61 : วิเคราะห์รายงานความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลโซ่พิสัย ปีงบประมาณ 2561
2 ก.ค. 61  28/61 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2561
2 ก.ค. 61  27/61 : ขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
26 มิ.ย. 61  26/61 : เอกสารระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
25 มิ.ย. 61  25/61 : คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
25 มิ.ย. 61  24/61 : ขออนุญาตนำข้อมูลเอกสารไปยังเวบไซด์
24 ธ.ค. 61  38/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
20 พ.ย. 61  36/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
7 พ.ย. 61  33/61 : ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางคลินิกด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ-จำนวน-18-รายการ
11 ต.ค. 61  32/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561
18 ก.ย. 61  31/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
24 ก.ค. 61  30/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561
13 มิ.ย. 61  22/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
21 พ.ค. 61  21/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
21 พ.ค. 61  20/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
20 มี.ค. 61  6/61 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
นายเทพฤทธิ์ ไชยโกวิท
ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
ลิงค์ Banner
คลังv2
งานยุทธ สสจ
ptt
gis
pap_pcu
ศูนย์ข้อมูลวัณโรค
sarabun
confer
saraly
oppp
r506
r506das
thcc
pt
ic
inpatient
or
outpatient
erpatient
เว็บหน่วยงาน
moph
r8way
nhso
สนย
กองบริหารการสาธารณสุข
ศสม

Copyright@2015 bkn.moph
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.016 วินาที
ขึ้นด้านบน